Pomník padlých, Hlboké

Pomník padlých v Hlbokom je pred kostolom. Pôvodne bol postavený asi dve desiatky metrov východnejšie pred dnes už nejestvujúcimi domami. Presťahovaný bol pri úprave tohto priestoru po roku 1949, keď pri kostole vznikol park. Pomník zároveň zmenil orientáciu, pôvodne bol obrátený smerom na juh. Dole ho zdobí reliéf kľačiacej ženy, ktorá kladie ruže na hrob. Po 2. svetovej vojne naň bola pridaná pamätná tabuľa s menami vojakov obce, ktorí zahynuli počas vojny.

 

Ján Brožek

*1872 +1918 

Juraj Filípek

*1897 +1916 

Alex Hirš

*1886 +1915

Ján Loštický

*1893 +1915

Mart. Morávek

*1881 +1914

Ján Piskla

*1877 +1914 

Ján Šulla

*1876 +1916 

Mart. Šulla

*1887 +1916

Mart. Šajánek

*1887 +1914

Pavel Čobrda

*1890 +1915

Pav. Chomutár

*1896 +1918

Pav. Zálešák

*1887 +1918 

Pav. Kvačka

*1887 +1914

Pav. Morávek

*1894 +1918

Mart. Piskla

*1876

Ján Čobrda

*1879 +1915 

Mart. Čobrda

*1888 +1914

Pavel Koprla

*1880 +1914

Ján Jurík

*1898 +1919

Pav. Šajánek

*1878 +1914

Pav. Zálešák

*1876 +1919

Ján Benda

*1894

Mart. Buriján

*1883

Pavel Filípek

*1884 

Mart. Krištof

*1891

Pavel Petráš

*1869

Juraj Rajznér

*1887

 

 

 

 

 

 

Mart. Barton

*1890 +1914 

Ján Ganzel

*1897 +1917

Pavel Kovár

*1895 +1917

Pav. Loštický

*1895 +1917

Pav. Ondrčka

*1890 +1916

Ján Smrdák

*1884 +1914

Pavel Šulla

*1888 +1914

Pavel Šulla

*1878 +1918

Jozef Vrla

*1890 +1914 

Ján Chomutár

*1893 +1918 

Ján Šulla

*1891 +1916

Ján Brožek

*1884 +1914

Ján Malovík

*1894 +1917

Ján Liška

*1895

Ján Mikulísek

*1872