Padlým hrdinom SNP, Stráže

Po 2. svetovej vojne bola na pomník padlých v obci Stráže pridaná dvojdielna pamätná tabuľa s menami štyroch hrdinov obce padlých v bojoch SNP. Ich fotomedailóny sa na tabuliach do dnešnej doby nezachovali.

HRDINOVIA SLOVENSKÉHO
VILIAM BÍLY
* 27. III. 1921
+ 1944
MATEJ BÍLY
* 8. II. 1923
+ 1944

NÁRODNÉHO POVSTANIA 1944
JOZEF SAGARA
* 15. VII. 1916
+ 1944
JOZEF DANIHEL
* 24. IX. 1920
+ 1944