Padlým hrdinom 2. svetovej vojny, Jablonica

V auguste 1969 odhalili na dome kultúry v Jablonici pamätnú tabuľu hrdinom 2. svetovej vojny z radov obyvateľov obce. Na tabuli je 6 mien vojakov, ktorí bojovali a zomreli v radoch čsl. armádneho zboru v Sovietskom Zväze a počas SNP. Koncom roka 2014 bola pamätná tabuľa z budovy sňatá a premiestnená k pomníku padlých.

Poručík Jozef Hazucha (* 11. 10. 1915) bol odvedený na východný front ako vojak slovenskej armády. Utiekol k partizánom 5. apríla 1943. Bojoval v partizánskom zväzku gen. Saburova na území Ukrajiny a Bieloruska. Ako príslušník čsl. samostatnej brigády zahynul v roku 1943 v bojoch o Belu Cerkev.
Štefan Štefík (* 27. 3. 1922) bol poručíkom pešej brigády 1. čsl. armádneho zboru v Sovietskom Zväze. Padol 11. marca 1945 v bojoch pri Liptovskom Mikuláši. Pochovaný je na vojenskom cintoríne pri Liptovskom Mikuláši v Háji Nicovô.
Jozef Zúbek (* 7. 3. 1922) bol príslušník 1. čsl. armádneho zboru v Sovietskom Zväze. Zahynul v bojoch na východnom fronte.
Albert Vojtech Horváth sa narodil 6. januára 1912 v Jablonici. V rokoch 1936 až 1939 bojoval ako dobrovoľník v španielskej občianskej vojne. V roku 1940 narukoval do slovenskej armády, odkiaľ prešiel k partizánom. Zahynul 14. septembra 1944 v boji v Priekope pri Vrútkach, kde je i pochovaný.
Anna Michlová sa narodila v Jablonici 11. apríla 1923. Pôsobila ako ošetrovateľka v partizánskej skupine kapitána Trojana. Po obsadení Banskej Bystrice bola skupina odhalená a A. Michlovú zatkli. Bola zastrelená v Turčeku pri Kremnici v decembri 1944. Po vojne jej pozostatky pochovali na cintoríne v Jablonici. 
Ladislav Šeliga sa narodil 9. júna 1914. Padol ako partizán 9. novembra 1944 v Čiernom Balogu.

 

Použitá literatúra: Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 21