Padlým červenoarmejcom, Štefanov

Pomník padlým červenoarmejcom, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní v chotári Štefanova, je v strede dediny v priestore parku pri škole. Bol postavený už v roku 1945 ako náhrobok nad spoločným hrobom vojakov. Je dielom J. Ottu. Na svoje terajšie miesto bol asi premiestnený, keďže podľa zdroja (použitá literatúra) stál ešte na kraji obce a bol venovaný 36 padlým červenoarmejcom. Na mramorových pamätných tabuliach pomníka sa nachádza 23 mien v azbuke. Na pylóne pomníka je vytesaný oslavný nápis v azbuke.

 

Použitá literatúra: ??: Štefanov, in: Súpis pamiatok na Slovensku 3, Bratislava 1969, str. 253