Osloboditeľom, Jablonica

 Po priblížení frontu 2. svetovej vojny bola Jablonica 2. apríla 1945 bombardovaná letectvom. Zahynuli vtedy Štefan Žák (*1920) a Jurajka Janošová (*1937). Nálety pokračovali aj v nasledujúcich dňoch, po oslobodení obce 6. apríla bola obec ostreľovaná nemeckým delostrelectvom. Pri oslobodzovacích bojoch zahynulo celkom 9 občanov Jablonice a 12 sovietskych vojakov.

V roku 1975 bol v Jablonici v malom parčíku vybudovaný pamätník osloboditeľom obce v 2. svetovej vojne. Tvorí ho ľahké delo na nízkom murovanom piadestáli. Na samostatne umiestnenom úzkom betónovom paneli bol nápis (Sláva našim osloboditeľom!), ktorý sa do dnešných čias už nezachoval.

 

Použitá literatúra: Kol.: Jablonica, Skalica 2002, str. 21