Oslobodenie Červenou armádou, Šaštín

Prví vojaci Červenej armády sa objavili v lesoch na Gazarke pri Śaštíne v podvečer 5. apríla 1945. Už predtým nemecké vojská zničili most na Myjave medzi Šaštínom a Strážami, aby spomalili postup sovietskych vojakov. Zostali tu len menšie nemecké jednotky, vo väčšom množstve boli opevnené hlavne na vŕškoch nad Strážami.

Na budove mestského úradu mesta Šaštín-Stráže je pamätná tabuľa venovaná Červenej armáde, ktorá oslobodila 6. apríla 1945 vtedy ešte samostatné obce Šaštín a Stráže. Bola sem umiestnená v období medzi rokmi 1961 až 1971, keďže vtedy bol oficiálny názov spoločnej obce Šaštínske Stráže, ktorý je v tomto znení zaznamenaný na pamätnej tabuli.