Oslobodenie Červenou armádou, Šajdíkove Humence

Vojaci Červenej armády oslobodili obec Šajdíkove Humence 7. apríla 1945. Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu sa nachádza na budove kultúrneho domu.