Oslobodenie Červenou armádou, Rozbehy

Rozbehy sú od roku 1976 súčasťou spoločnej obce Cerová. Majú preto aj vlastnú tabuľu oslobodenia sovietskou armádou, pretože tie sa v obciach bývalého okresu Senica osadzovali ešte v roku 1971.