Oslobodenie Červenou armádou, Dojč

S príchodom frontu 2. svetovej vojny do Dojča vstúpili 3. februára 1945 turkestanské oddiely Vlasovovej armády. 3. a 4. apríla bola obec bombardovaná sovietskym letectvom. O život vtedy prišiel Ján Klimeš. Nemecká armáda zničila 6. apríla most cez Myjavu a nasledujúci deň ustúpila smerom na Unín a Koválov. O desiatej hodine prišli do obce prvé kozácke hliadky Červenej armády.

Obec Dojč bola oslobodená sovietskou armádou 7. apríla 1945. Na budove obecného úradu to pripomína pamätná tabuľa, ktorej autorom je Jozef Vrábel. Význam úcty pamätnej tabule neskôr rozšírili vytesaním dodatočného nápisu: (ČESŤ A ÚCTA VŠETKÝM OBETIAM II SVET. VOJNY)

Anton Konečný, Mária Zajíčková: Obec v rokoch 1918 – 1998, in Dojč (zost. M. Zajíčková, V. Drahošová), Skalica – Dojč 1998, str. 24