Oslobodenie Červenou armádou, Častkov

Na bočnej fasáde základnej školy je pamätná tabuľa pripomínajúca oslobodenie obce sovietskou armádou 9. apríla 1945.