Oslobodenie Červenou armádou, Borský Svätý Jur

Krátko pred príchodom frontu 2. svetovej vojny, nemeckí vojaci Borský Svätý Jur opustili. Večer 5. apríla 1945 prišli od Sekúl dva nemecké tanky. Jeden zostal v obci pri tehelni, ďalší pokračoval do Kuklova. Odtiaľ ustupovali nemeckí vojaci cez Jur do Sekúl. Priame boje sa obci vyhli. Nemci sa sústreďovali na obranu na rieke Morave pri Brodskom. V chotári obce našlo smrť 6 nemeckých vojakov, ktorí boli pochovaní v juhozápadnom kúte cintorína. 34 padlých sovietskych vojakov pochovali okolo sochy sv. Trojice pred múrom farskej záhrady (I. Ehrenberger).
V Borskom Svätom Jure bola poľná nemocnica sovietskej armády. Nie všetci jej mŕtvi vojaci padli priamo pri oslobodzovaní obce. Dvaja z nich boli pochovaní v osade Tomky. Pri exhumácií tiel bolo na Slavín prevezených 23 sovietskych vojakov z 9 hrobov (J. Dubovský).
Pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce Borský Svätý Jur je na budove obecného úradu. Je na nej dátum oslobodenia 7. apríla 1945 ale obec bola oslobodená v noci z 5. na 6. apríla.

 

Imrich Ehrenberger: Borský Svätý Jur 1394 – 1994, Borský Svätý Jur, str. 43, 44;
Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 161, 172