Oslobodenie Červenou armádou, Borský Peter

Borský Svätý Peter bol oslobodený sovietskou armádou 7. apríla 1945. Obec bola zlúčená s Borským Mikulášom v roku 1975, ale mala samostatnú tabuľu oslobodenia obce Červenou armádou, pretože tabule k tejto udalosti boli inštalované asi v roku 1971. Tabuľa bola umiestnená po boku pomníka padlých ešte v júni 2007, v júni 2011 už tam nebola (je zničená?).