Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica

Senica bola v období 2. svetovej vojny sídlom nemeckej vojenskej polície Sicherheinstdienstu. Jej príslušníci mali popraviť v lese pri Surovinách nezdokumentovaný počet antifašistov.
Občianske združenie Johanky Hrabendovej Bórikovej na facebooku uviedlo, že osadilo 8. mája 2020 základný kameň pamätníka v Surovinskom lese popraveným antifašistom. Dňa 11. mája požiadalo písomne majiteľa lesa spoločnosť Claustra s.r.o. o odkúpenie malej časti pozemku na okraji lesa pre zamýšľaný pamätník.

 

Blízke pamätníky