Obetiam nemeckej vojenskej polície, Senica

Senica bola v období 2. svetovej vojny sídlom nemeckej vojenskej polície Sicherheinstdienstu. Jej príslušníci mali popraviť v lese pri Surovinách nezdokumentovaný počet antifašistov. Po oslobodení sa na mieste vykonala exhumácia popravených. Bola vykonaná len čiastočne a následne prerušená, závery z nej asi neboli v spoločnosti dostatočne prezentované. Následkom toho sa stalo, že oficiálna historiografia na Slovensku udalostiam v Surovinách nepriznala punc dôveryhodnosti a tak zostali pre budúcnosť „zabudnuté“.
Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej na facebooku uviedlo, že osadilo 8. mája 2020 základný kameň pamätníka v Surovinskom lese popraveným antifašistom. Dňa 11. mája požiadalo písomne majiteľa lesa spoločnosť Claustra s.r.o. o podstúpenie malej časti pozemku na okraji lesa pre zamýšľaný pamätník.

Po súhlasnom stanovisku majiteľa pozemku mohlo OZ pokračovať v ďalších prípravách realizácie pomníka. S podporou miestnych sponzorov, mestskej a krajskej samosprávy a s rozhodujúcim finančným príspevkom od ministerstva obrany bol na upravenom mieste vybudovaný pamätník obetiam pochovaným v Surovinskom lese na solitérnej skale z Brna. Odhalený bol 18. októbra 2021.

Blízke pamätníky