Nenarodeným deťom, Senica

Pomník nenarodeným deťom bol na cintoríne v Senici osadený asi v roku 2019.

Blízke pamätníky