Nenarodeným deťom, Šaštín

Ako pomník pamiatke nenarodených detí v Šaštíne poslúžil po úprave osirelý náhrobník zo strážskeho cintorína.  Pomník, umiestnený k ústrednému krížu cintorína v Šaštíne, požehnal farár Jozef Pöstényi 1. novembra 2015.

 

??: Z lásky k nenarodeným deťom, in: Hlahol zvonov - Časopis farnosti Šaštín - Stráže 3/2015, str. 1