Martin Orgoník Kunovský (1887 - 1916), Kunov

Martin Orgoník Kunovský bol ľudový básnik. Už pred 1. svetovou vojnou bol členom senického Spolku mládeže, ktorý viedol Martin Braxatoris Sládkovičov. Keď narukoval, pokúsil sa na talianskom fronte neúspešne prebehnúť k nepriateľovi. Pred nastávajúcim súdom sa sám zastrelil v bratislavských kasárňach. Súbor jeho básnických prác vydal v roku 1929 Ľ. Kühn pod názvom City srdca.
Na rodnom dome Martina Orgoníka Kunovského odhalili v roku 1934 pamätnú tabuľu. Pamätná tabuľa (80 x 90 cm) bola zrealizovaná v hodonínskej firme Františka Štáblu.

 

Vladimír Jamárik: Kunov - 555 rokov, Senica 2007, str. 25, 31;
Štefan Zajíček: Kultúrno-historické pamiatky Senice, in: Senica - dejiny mesta, Senica 1996, str. 165

Blízke pamätníky