Kodifikácia slovenčiny - schôdzka Štúra, Hurbana a Hodžu, Hlboké

V dňoch 11. až 16. júla 1843 sa na hlbockej fare u J. M. Hurbana zišli Ľ. Štúr a M. M. Hodža. Radili sa tu o uvedení novej spisovnej slovenčiny do života a taktiež o zamýšľanom spolku na vydávanie kníh. Ten bol založený potom pod menom Tatrín na hodžovej evanjelickej fare v Liptovskom Mikuláši 26. augusta 1844.

Na pamäť schôdzky Štúra, Hurbana a Hodžu bola na hlbockej fare 22. júna 1958 osadená pamätná tabuľa. Návrh na jej osadenie podal do SAV ešte v roku 1955 Pavel Šulla. Slávnosť pri odhalení bola pomerne skromná. Bez mediálnych ohlasov sa jej zúčastnili takmer výlučne len domáci obyvatelia Hlbokého. Slávnostným rečníkom pri odhaľovaní bol profesor Milan Pišút. Autorom tabule bol sochár Vojtech Baďura.

 

Pavel Šulla: Kronika Hlbokého, časť I. str. 78, časť. IV. str. 60 (dostupné v pdf formáte na www.obechlboke.sk)