Jozef Agnelli Baránek (1852 - 1923), Čáry

Rodák zo Skalice J. Agnelli Baránek bol rímsko-katolícky kňaz. Už počas kaplánskej štácie v Holíči sa venoval pestovaniu poľnohospodárskych plodín. V roku 1844 sa stal farárom v Čároch a svojej záľube sa začal venovať vedecky. Obstaral si najmodernejšie nástroje, dopestoval novú odrodu zemiaka, na farských poliach mal obsiate liečivé rastliny a publikoval. Stal sa svetoznámym šľachtiteľom a výskumníkom. Na sklonku života odišiel do Holíča, kde zomrel. V Čároch pred budovou fary má Jozef Agnelli Baránek malý pamätník. Odhalili mu ho miestni záhradkári a ovocinári 6. augusta 1970. V Holíči má odhalenú pamätnú tabuľu.