Ján Rak (1915 - 1969), Hradište pod Vrátnom

Ján Rak sa narodil v Hradišti pod Vrátnom. Bol surealistickým básnikom. Debutujúca básnická zbierka Je vypredané mu vyšla v roku 1942. Popri ďalších zbierkach básní prekladal aj tvorbu francúzskych básnikov.

Iniciátorom zhotovenia pamätnej tabule Jánovi Rakovi bola herečka Zita Furková, rodáčka z obce. Venovala na ňu výnos svojej knihy Smiech a plač. Pamätnú tabuľu básnikovi odhalila práve ona 13. septembra 2009 v Hradišti pod Vrátnom na fasáde kultúrneho domu.

 

-mak-: Pamätnú tabuľu básnika odhalí herečka Zita Furková, in: Senicko – Skalicko, regionálne noviny 37/2009