Ján Hollý (1785 - 1849), Borský Mikuláš

Ján Hollý sa narodil v Borskom Sv. Mikuláši. V roku 1808 bol vysvätený za rímsko-katolíckeho kňaza. V roku 1814 nastúpil ako farár do Maduníc. Potom vytvoril svoje najväčšie dielo epos Svätopluk a po jeho úspechu ďalší epos Cirillo-Metodiada. Ako básnik bol už legendou, keď za ním na faru na Dobrej Vode prišli Štúr, Hurban a Hodža, aby im posvätil novú pripravovanú spisovnú slovenčinu. Bronzový pomník J. Hollého na veľkom postamente bol odhalený v Borskom Sv. Mikuláši pri rodnom dome básnika 29. júna 1930 za účasti niekoľkotisícového zástupu ľudí. Na pomník prispeli Slovenská katolícka jednota a búranskí krajania z Viedne, krajania z Ameriky, osobitne z Clevelandu, obce Borský Sv. Mikuláš a Borský Sv. Peter a ich obyvatelia a Spolok sv. Vojtecha. Autorom pomníka bol akademický sochár Ján Koniarek.

Pozn.: Popis príprav a realizácie pomníka J. Hollému je dosť podrobne popísaný jednak v pamätnici vydanej k príležitosti odhalenia (Pamätnica Jána Hollého..., Trnava 1930) a naposledy ho obšíťnejšie publikovala znalkyňa diela J. Hollého E. Fordinálová.

 

Eva Fordinálová: Básnikov pomník, in: Záhorie 3/2005, str. 26-30