Gorazd Zvonický (1913 - 1995), Šaštín

Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, študoval na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne. Rehoľné sľuby zložil v roku 1940, za kňaza bol vysvätený v roku 1948. V roku 1950 bol v 2. skupine utečencov, ktorú salezián Titus Zeman previedol za hranice. Bol básnikom a prekladateľom. Pôsobil ako saleziánsky kňaz vo farnosti v Buenos Aires v Argentíne. Po založení Slovenského ústava sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963) sa zapojil do jeho činnosti, zomrel v Ríme. V roku 1996 boli jeho pozostatky prevezené na Národný cintorín do Martina.

Všaštínskej bazilike mu na chodbe pri pamätnej tabuli dona Titusa Zemana odhalili pamätnú tabuľu po svätej omši 14. septembra 2013. Jej autorom je architekt a tiež saleziánsky odchovanec Stanislav Májek. Foto pamätnej tabule nájdete na www.mestosastinstraze.sk.