František Beer († 1916), Čáry

František Beer vo funkcii polesného padol počas 1. svetovej vojny na talianskom fronte. Zamestnanci polesia dali F. Beerovi začiatkom roka 1923 postaviť pamätník na križovatke lesných ciest v chotári obce Čáry. Z fotografie je vidno, že pamätník bol postavený z tehál. Bola do neho vsadená pamätná tabuľa a fotomedailón, ktorý sa do dnešnej doby už nedochoval.

 

Věnováno

na ital. bojišti padlému kolleg.

lesnímu

Frant. Beerovi

+ 7. III. 1916

                              Kollegové

 

Ľudovít Šurina: Zabudnuté poľovnícke pomníky, in: Poľovníctvo a rybárstvo 8/2006