Dušan Hatala (1893 - 1918), Prietrž

Narodil sa 1. decembra 1893 v Prietrži v rodine učiteľa Samuela Hatalu. Padol ako legionár pri Bachmači 10. marca 1918 po zásahu z guľometnej dávky, keď šiel do boja len so sekerou, lebo nemal po ruke inú zbraň. Bol práporčíkom Tatranského pluku v československých légiách v Rusku, po smrti menovaný nadporučíkom.

Slovenská legionárska obec dala zhotoviť pamätnú tabuľu legionárovi Dušanovi Hatalovi u sochára Vojtecha Ihriského. Sochár si začiatkom roku 1927 prišiel do Prietrže pre jeho fotografiu a pritom si aj pozrel miesto, kde sa tabuľa mala osadiť. V máji 1928 bola pamätná tabuľa zaslaná do Prietrže a aj osadená na rodnom dome D. Hatalu. Legionár Dušan Hatala je aj v menoslove pomníka padlých v obci.

 

Samuel Štefan Osuský: Služba národu, 1938, str. 110;

Samuel Hatala: Pamätnica Prietrže,2006, str. 66