Československá republika, Senica

Československá republika vznikla po 1. svetovej vojne na troskách multinárodného Rakúska-Uhorska. Jej súčasťou bolo aj územie Podkarpatskej Rusi. Prvýkrát sa Československo rozpadlo v hektických časoch pred 2. svetovou vojnou. Po vojne bolo obnovené v nových hraniciach bez Podkarpatskej Rusi, ktorá sa odčlenila po plebiscite jej obyvateľstva. Československá republika existovala s prívlastkami socialistická a neskôr federatívna až do úplného záveru roka 1992.
Pomník v Senici venovaný československej štátnosti vznikol v roku 2018 podľa návrhu výtvarníka Romana Adámka. Tvorcovia využil opustený podstavec bývalého pomníka Mareka Čulena. Na jeho čelo osadili mapu medzivojnového Československa z čiernej žuly na nerezovej platni. Na obvode platne je strojovo vystrihnutý nápis: 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Signatármi Martinskej deklarácie boli aj občania Senice Cyril Horváth, Cyril Kresák a Ľudovít Šimko. V jubilejnom roku venovali občania Senice. Výtvarným prvkom pomníka sú abstraktné drôtené krídla inšpirované tvarom hraníc Československa, sú doplnené o jeho osudové letopočty.

Viera Barošková: Pamätník vzniku 1. ČSR, in: Naša Senica 10/2018, str. 5

 

Blízke pamätníky