1. čsl. armádny zbor - delostrelecký útvar, Senica

V roku 2004 prešli kasárne, v ktorých dlhodobo sídlil delostrelecký útvar, do majetku Senice a definitívne stratili svoj vojenský účel. V ich priestore je pamätník so sochou vojaka Osloboditeľa. Socha je dielom akademického sochára Jana Kadleca z Moravy a na Morave aj vznikla. Bola odhalená 21. júna 1985 v priestore kasární ako pamätník 1. československého armádneho zboru.

Pri príležitosti 65. výročia založenia 3. liptovského delostreleckého pluku (v ukrajinskom meste Sadagura 4. júna 1944 z rozkazu pplk. Ludvíka Svobodu, názov liptovský získal až po reorganizácii v roku 1954), ktorý sídlil v senických kasárňach, bola 5. júna 2009 na pamätníku odhalená pamätná tabuľa primátorom mesta Ľubomírom Parízkom a predsedom občianskeho združenia Delostrelec Jozefom Kaveckým.

 

Viera Barošková: Spomienka na Liptovský delostrelecký pluk, 12. 6. 2009, in: www.senica.sk

M. Kovariková: Na vojenčinu v Senici dodnes mnohí radi spomínajú (rozhovor s genmjr. Milanom Podhoránim), in: www.zahorak.sk

Pozn.: História delostrelcov v senických kasárňach je podrobne popísaná na www.geocaching.com.

Blízke pamätníky