Zvolenie Miloša Uhra za partizánskeho veliteľa, Brezová pod Bradlom - Dvoly

Ján Repta prešiel s partizánskym oddielom do Brezovej z Turca, kde bol zástupcom veliteľa 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Od 9. septembra 1944 sa usadil v Dvoloch. O spoluprácu s ním prejavili aj zástupcovia partizánov zoskupených okolo Miloša Uhra a Valentina Medvedeva. Uher viedol partizánsku skupinu pod Javorinou. Spočiatku spolupracoval s Valentinom Medvedevom, ktorý viedol skupinu sovietskych utečencov z nemeckých lágrov, ukrývajúcich sa pri Krajnom. Po dohode bol Medvedev veliteľom bojových operácií a Uher riadil organizačné záležitosti. Chceli sa s Reptom spojiť, ale ten už nechcel viac rozširovať svoju partizánsku skupinu, ktorej počet mohol v tom čase dosahovať takmer dve stovky mužov a ich ponuku odmietol. Z právomoci zástupcu partizánskej brigády však menoval 10. októbra na stretnutí v Dvoloch Miloša Uhra partizánskym veliteľom skupiny Hurban a podriadil mu aj Medvedevových mužov. Medvedev bol vtedy pozbavený velenia.
Pamätník pripomínajúci udalosť zvolenia M. Uhra za veliteľa partizánov bol v Dvoloch postavený na podnet Reptovho partizána J. Bzdúška pred rokom 1979.

TU BOL ZVOLENÝ ZA VELITEĽA
PARTIZÁNSKEHO ODDIELU HURBAN
MILOŠ UHER
HRDINA SNP
10. 9. 1944

 

Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy, Myjava 1994