SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly

Rodák z Brezovej Ján Repta sa stal zástupcom Viliama Žingora, veliteľa partizánskej brigády v Turci. Koncom augusta 1944 sa Repta so skupinou partizánov presunul ku Brezovej. Nakrátko sa usadili v lokalite v Matejkovej a potom v Lopušnej doline. Od 9. septembra sa stali ich sídlom Dvoly, umiestnené hlbšie v horách. Boli tu až do 3. októbra, keď ich museli z bezpečnostného dôvodu opustiť. Krátko predtým totiž prepustili zajatých gardistov, ktorých vo Dvoloch zadržiavali. Repta sa 6. októbra zúčastnil stretnutia partizánskych veliteľov, kde sa utvorila 2. partizánska brigáda J. V. Stalina pod Dibrovovým velením. Jej súčasťou sa ale nestal, viazaný dohodou sa cítil asi len do Dibrovovej smrti (14. 10. 1944) a pôsobil samostatne a história ho považuje za odlúčený oddiel 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Reptov partizánsky oddiel s pomocou Červenej armády 7. apríla 1945 oslobodil Brezovú.
Pamätník SNP v časti Dvoly bol postavený v roku 1979 ako odozva účinkovania Reptovho partizánskeho oddielu v tejto oblasti na podnet Jána Bzdúška, partizána Reptovho oddielu. V jeho blízkosti sa nachádzajú ďalšie dva menšie pamätníky, ktoré tiež súvisia s činnosťou tohto oddielu. Sú venované zvoleniu M. Uhra za partizánskeho veliteľa a upáleniu partizána. V samotnej Brezovej dali zhotoviť Reptovi a jeho druhom ďalší menší pamätník.

TU SA ORGANIZOVAL, ŽIL A BOJOVAL
PARTIZÁNSKY ODDIEL
JÁNA REPTU
Z II. PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY M. R. ŠTEFÁNIKA
29. 8. 1944 - 7. 4. 1945