Prvý hasičský spolok, Myjava

Na Myjave vznikol prvý hasičský spolok 12. apríla 1881. Jeho veliteľom bol evanjelický učiteľ Karol Viest, zástupcom veliteľa advokát Ján Klempa. Vo vedení boli evanjelický kaplán Karol Borsuk a advokát Ján Valášek. Keď Viestovi zakázali viesť spolok, vo funkcii ho v roku 1884 vystriedal Ján Klempa. Uhorským úradom ale prekážala slovenská organizácia spolku, preto ho ešte v tom roku ministerským výnosom rozpustili a založili nový ohňohasičský spolok, ktorého veliteľom bol prednosta pošty G. Zental.
Pamätnú tabuľu zakladateľom prvého hasičského spolku na Myjave odhalili 1. septembra 2017 v parku na Námestí M. R. Štefánika.

 

Dobrovoľné hasičské zbory, in: myjava.sk

Kamerové systémy