Oslobodenie Červenou armádou, Vrbovce

Pamätná tabuľa venovaná sovietskej armáde, ktorá oslobodila obec, je na budove obecného úradu. Dnes je to už len pomerne verná kópia pamätnej tabule z roku 1971. V spomenutom roku sa pamätné tabule oslobodzovacej sovietskej armáde umiestnili v obciach bývalého senického okresu. Tabule s rovnakým textom sa osadzovali bez prihliadnutí na miestne špecifické okolnosti oslobodenia, nezohľadnili veľkú účasť rumunských vojakov v radoch Červenej armády. Historicky by bolo možno správnejšie, keby sa na tabuliach vyjadrovala vďaka Červenej armáde. V prípade Vrboviec je to o to zjavnejšie, veď pri oslobodzovaní obce zahynulo 13 rumunských vojakov, jeden sovietsky vojak a traja civilní obyvatelia. V skorých ranných hodinách 11. apríla 1945 vstúpili do obce prví sovietski vojaci. Nemeckí vojaci opustili obec už večer predchádzajúceho dňa, ale k bojom prišlo až následne, pretože zaujali bojové pozície na svahoch kopaníc Prívrata, Štefanová, Kopánky a Bučková jama.

 

M.P.: 65. výročie oslobodenia našej obce, in: Vrbovčan, marec 2010, str. 5-6