Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, Brezová pod Bradlom

Základný kameň mohyly M. R. Štefánika na Bradle položili 4. mája 1924 pri účasti asi 20 tisíc prítomných. Do základu pamätníka boli zároveň vložené pamätné listiny. So samotnou stavbou sa započalo 11. júla 1927 a s dvojmesačnou prestávkou počas zimy sa práce ukončili 20. septembra nasledujúceho roku. Stavba pamätníka zamestnávala denne asi stovku pracujúcich. Pamätník podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča postavili z travertínu kameňolomu v Spišských Vlachoch. Tam práce na ťažbe kameňa pre mohylu vyše roka zamestnávali ďalšie tri desiatky pracujúcich. Celkový náklad naň predstavoval vyše 2,8 milióna korún. Pamätník, ktorého stavbu iniciovali členovia bratislavského Sokola, odhalili 23. septembra 1928.

??: Mohyla gen. Dr. Milana R. Štefánika na Bradle, in: Tranovský evanjelický kalendár na rok 1930, Liptovský Sv. Mikuláš, str. 121-123