Milan Rastislav Štefánik - rodný dom, Košariská

M. R. Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v rodine evanjelického kňaza na fare na Košariskách. Farská budova slúži v dnešnej dobe ako Štefánikovo múzeum.
V roku 1920 bola na budove vo fasádnom ráme odhalená pamätná tabuľa venovaná M. R. Štefánikovi. Jej autorom bol brnenský sochár Václav Hynek Mach.

 

Ján Fuska: Milan Rastislav Štefánik žije v národe, Bratislava 2013, str. 15