Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava

Iniciátormi stavby pomníka M. R. Štefánika na Myjave boli slúžny okresu Jaroslav Dvořák a starosta myjavského Sokola Ján Slabej. Touto myšlienkou sa začali zaoberať už niekoľko dní po Štefánikovej smrti. Obaja sa stali ústrednými postavami výboru pre postavenie pamätníka, ktorý bol ustanovený v roku 1920. Už v roku 1919 prišli prvé peniaze na pomník, bolo to vyše 31 tisíc korún zo zbierky myjavskej komunity v Little Falls z USA. J. Dvořák so zámerom stavby pomníka oslovil architekta Čeňka Vořecha, ktorý spoluprácu prisľúbil. Dohodli sa na predbežnom rozpočte 50-60 tisíc korún za pomník. Po ustanovení spomenutého výboru k prizvali k spolupráci aj sochára Rudolfa Březu. Zároveň bola architektom Vořechom aj upresnená suma na pomník na 130 tisíc. Materiál na pomník bolo nutné priviezť z Čiech v niekoľkých vagónoch. Dňa 5. mája 1921 bol slávnostne odhalený základný kameň pomníka pred evanjelickým kostolom. Hotový pomník M. R. Štefánikovi potom odhalili 10. júla 1921. Na pamätníku sú zaznamenané názvy Štefánikových pôsobísk; Francúzsko, Taliansko, Srbsko, Sibír. Architekt Čeněk Vořech je autorom kubistického pomníka, sochár Rudolf Březa je autorom oboch postranných reliéfov a Štefánikovej busty. V roku 2007 bol pomník renovovaný.

 

Julius Bodnár (zostavovateľ): Dr. Milan R. Štefánik a jeho prvý pomník na Myjave, Myjava 1921