Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Košariská

Bronzovú bustu M. R. Štefánika na budove múzea (pôv. evanjelická fara - rodný Štefánikov dom) odhalila 3. mája 2002, v predvečer výročia Štefánikovej smrti, podpredsedníčka vlády SR Mária Kadlečíková. Jej autorom bol sochár Ján Hoffstädter a jej donormi boli Nadácia M. R. Štefánika a Naďa Micherová (dcéra Vladimíra Žuffu). V roku 2006 bola busta darovaná obci. V noci z 24. na 25. augusta 2010 bustu neznámi páchatelia odrezali od nosnej žulovej dosky a odcudzili. Škoda sa vyčíslila na vyše 4700 €.

Z príspevku anonymného darcu boli v roku 2010 zhotovené dve nové repliky Hoffstädterovej busty. Epoxidová bola umiestnená na priečelie múzea ako náhrada odcudzenej a bronzová do Národného domu M. R. Štefánika v obci. Novú bustu na budove múzea odhalili 28. októbra 2011.

 

??: V Košariskách ukradli už druhé sochárske dielo, 3. 9. 2010, in: www.zahorak-noviny.sk;

Ján Fuska: Milan Rastislav Štefánik žije v národe, Bratislava 2013, str. 19