Ján Čermák († 1944), Bukovec

Vojak Ján Čermák z Bukovca slúžil v pluku útočnej vozby v slovenskej armáde. Keď vypuklo SNP prešiel aj so svojou jednotkou na stranu povstalcov do Banskej Bystrice do 1. československej armády. V lese pri Sihle pri Brezne nad Hronom sa našla jeho vojenská knižka. Nemecké komando medzi 12. až 16. novembrom zajalo 25 príslušníkov povstaleckej armády a nakrátko ich uväznilo v stodole v obci Sihla. Zajatých vojakov, medzi ktorými bol aj Ján Čermák, potom po skupinách popravili v blízkom lese.
Na Bukovci pri budove obecného úradu má vojak Ján Čermák odhalený pomník.

Kronika národného povstania na Bukovci, in: Dejiny SNP 1944 (4. zväzok), Bratislava 1984, str. 432

Kamerové systémy