Eduard Šandorfi (1869 - 1936), Vrbovce

Rímskokatolícky kňaz E. Šándorfi pôsobil vo Vrbovciach 30 rokov. Narodil sa v Bošáci, v roku 1892 bol vysvätený za kňaza. Od mladosti trpel zdravotnými neduhmi a už počas prvého kaplánskeho miesta v Pobedime sa začal venovať liečiteľskej činnosti, v ktorej sa zdokonaľoval po zvyšok života. Vydával časopisy Kresťan a Posol Svätého Antona. Od roku 1905 až do smrti pôsobil vo Vrbovciach. Na tamojšom cintoríne je i pochovaný.
Pamätnú tabuľu s bronzovým reliéfom tváre E. Šandorfimu odhalili v obci na fasáde katolíckeho kostola vo Vrbovciach pravdepodobne v roku 1940 (Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 108). Asi v uvedenom čase vznikol aj náhrobok E. Šandorfiho s rovnakými atribútmi ako má pamätná tabuľa. Náhrobok je signovaný moravským kamenárom A. Sojákom zo Strážnice, ktorého by sme tak mohli považovať aj za zhotoviteľa pamätnej tabule (ale nie za autora reliéfu).