Eduard Šándorfi (1869 - 1936), Vrbovce

Rímskokatolícky kňaz Eduard Šándorfi pôsobil vo Vrbovciach 30 rokov. Narodil sa v Bošáci, v roku 1892 bol vysvätený za kňaza. Od mladosti trpel zdravotnými neduhmi a už počas prvého kaplánskeho miesta v Pobedime sa začal venovať liečiteľskej činnosti, v ktorej sa zdokonaľoval po zvyšok života. Vydával časopisy Kresťan a Posol Svätého Antona. Od roku 1905 až do smrti pôsobil vo Vrbovciach. Na tamojšom cintoríne je i pochovaný.
Pamätnú tabuľu s bronzovým portrétnym reliéfom E. Šandorfimu odhalili na fasáde katolíckeho kostola vo Vrbovciach pravdepodobne v roku 1940 (Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch, Bratislava 1963, str. 108). Asi v uvedenom čase vznikol aj náhrobok E. Šandorfiho s rovnakými atribútmi ako má pamätná tabuľa. Náhrobok je signovaný moravským kamenárom A. Sojákom zo Strážnice, ktorý je aj zhotoviteľom pamätnej tabule. Jeho signatúra sa nachádza na hrane oboch bronzových reliéfov.