Zosnulým hasičom, Gajary

Pri dome smútku na gajarskom cintoríne je pamätná tabuľa, venovaná zosnulým hasičom. Mohla byť osadená po roku 2014.