Zaniknuté - Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), Mást

Tomáš Garrigue Masaryk, organizátor čsl. politického exilu sa stal prvým prezidentom ČSR.

Pred školou v Máste bol 8. septembra 1926 odhalený pomník T. G. Masarykovi v podobe busty na budove Roľníckeho domu. Jej autorom bol stupavský kamenár Anton Weinberger. Slávnostnými rečníkmi pri jej odhalení boli župan M. Bella a minister A. Štefánek. Odhaleniu busty T. G. Masarykovi predchádzalo odhalenie pomníka padlých v Máste v ten istý deň. V marci 1939 bustu odstránili prívrženci slovenskej samostatnosti. Keď sa 9. mája 1945 ujal činnosti Miestny národný výbor v Máste, jeho prvou agendou bolo práve vyšetrovanie udalosti odstránenia Masarykovej busty.

 

Svetozár Prokeš: Stupavčania a Mášťania v prvej svetovej vojne, in: Stupava - história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 50

Anton Hrnko: Koniec prvej republiky a roky vojny, in: Mesto Stupava v minulosti a dnes, Bratislava 2011, str. 333