Zaniknuté - Oslobodenie Červenou armádou, Studienka

Na budove obecného úradu bývala pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskou armádou. Umiestnená bola na fasáde budovy od kostola ešte v roku 2007. Osadili ju pravdepodobne v roku 1971.