Svätí Cyril a Metod, Jakubov

Súsošie svätých Cyrila a Metoda v Jakubove dala postaviť podľa mramorovej zakladateľskej tabuľky miestna Jednota Orla v roku 1928. Na podstavci je obtiažne čitateľná signatúra kamenára zo Šaštína. V roku 2014 bolo súsošie obnovené.

SVÄTÝ CYRILE A METHODE
PATRONOVIA NAŠI
PROSTE ZA SLOVENSKÝ NÁROD.

KU CTI A CHVALE BOŽEJ
DALA POSTAVIT
JEDNOTA ORLA V JAKUBOVE.

R. P. 1928.