Pomník padlých, Zohor

Pomník padlých v obci odhalili v máji 1924. Je na ňom zoznam 88 padlých vojakov z obce. Pri posledných sú uvedené už povojnové roky úmrtia. Dá sa predpokladať, že išlo o zranených, či invalidných vojnových veteránov. Autorom pomníka bol sochár Dvořák z Břeclavi. Má na pomníku signatúru s pôsobiskom, ktoré zvykol vytesať v tvare BŘECLAVA. Práve to bolo dodatočne zakryté, keď na pomník pridali dve individuálne pamätné tabule obetiam 2. svetovej vojny

1914 – 1918

PADLÝM HRDINOM

ZA SLOBODU VLASTI

VENOVALI

ZOHORSKÍ VERIACI!

 

Pozn.: Komplexný zoznam padlých vojakov zo Zohoru spracoval A. Wsól v monografii obce. Zoznam obsahuje krátku informáciu o pôvode a mieste, čase a príčine smrti vojakov:

Andrej Wsól: Zohorčania padlí v 1. svetovej vojne in: Zohor, Zohor 2014, str. 219-221).

Poznámka k usporiadaniu: Menoslov padlých je uvedený pod fotografiami na konci článku. Na pamätnej tabuli je usporiadaných 88 mien do štyroch zvislých radov po 22 mien, ku ktorým je priradených približne rovnakým spôsobom 88 fotomedailónov, ale nedá sa zaručiť, či pozícia foto A1 zodpovedá menu A1.

A1 Ščasný Frant. 1891 – 28.8. 1914

A2 Salaba Nikod. 1886 – 3. 9. 1914

A3 Ščasný Tomáš 1890 – 4. 9. 1914

A4 Didák Jan 1877 – 13. 9. 1914

A5 Jurkovič Mich. 1884 – 22. 9. 1914

A6 Vlček Jan 1888 – 22. 9. 1914

A7 Mifkovič Macej 1884 – 10. 10. 1914

A8 Bertovič Jakub 1891 – 24. 10. 1914

A9 Lukovský Mart. 1884 – 11. 11. 1914

A10 Mifkovič Tom. 1887 – 13. 11. 1914

A11 Hrica Tomaš 1887 – 14. 11. 1914

A12 Valent Ondra 1886 – 16. 11. 1914

A13 Šteffek Martin 1883 – 18.11. 1914

A14 Stroš Aloiz 1885 – 21. 11. 1914

A15 Kostka Tomaš 1877 – 24. 11. 1914

A16 Miko Jozef 1894 – 28. 11. 1914

A17 Križan Jan 1889 – 12. 12. 1914

A18 Mifkovič Tom. 1891 – 18. 12 1914

A19 Medlič Karol 1890 – 2. 1. 1915

A20 Bertovič Jan 1884 – 6. 2. 1915

A21 Lazar Martin 1879 – 15. 3. 1915

A22 Vachálek Štef. 1891 – 25. 3. 1915

 

B1 Ščasný Frant. 1885 – 13. 4. 1915

B2 Lackó Mich. 1894 – 16.5. 1915

B3 Mifkovič Joz. 1882 – 20. 5. 1915

B4 Vasek Jan 1884 – 25. 5. 1915

B5 Spusta Štef. 1886 – 2. 7. 1915

B6 Dudek Joz. 1877 – 4. 7. 1915

B7 Kovár Matěj 1882 – 5. 7. 1915

B8 Ožvold Kašp. 1891 – 2. 8. 1915

B9 Ščasný Mich. 1881 – 19. 8. 1915

B10 Hrica Matěj 1885 – 27. 8. 1915

B11 Štefanovič Kaš 1878 – 31. 8. 1915

B12 Antal Frant. 1885 – 10. 9. 1915

B13 Sloboda Jan 1894 – 11. 9. 1915

B14 Vachálek Jan 1893 – 20. 9. 1915

B15 Slezák Jan 1892 – 24. 9. 1915

B16 Polák Macej 1894 – 29. 9. 1915

B17 Pavlasek Stef. 1893 – 1. 10. 1915

B18 Kovár Tomaš 1890 – 1915

B19 Havlík Karol 1892 – 1915

B20 Struhár Mart. 1896 – 26. 2. 1916

B21 Mifkovič Frant 1892 – 24. 12. 1914

B22 Mifkovič Jan 1868 – 25. 6. 1916

 

C1 Ribár Frant. 1873 – 21. 7. 1916

C2 Sabol Jan 1896 – 2. 9. 1916

C3 Valovič Ignac 1872 – 18. 9. 1916

C4 Matlovič Jan 1898 – 30. 9. 1916

C5 Bertovič Jan 1897 – 23. 10. 1916

C6 Cabadaj Blaž. 1894 – 26. 10. 1916

C7 Jankovič Tom. 1891 – 26. 10 1916

C8 Mackovič Ferd. 1892 – 10. 2. 1917

C9 Havlík Frant. 1898 – 18. 2. 1917

C10 Kostka Tom. 1876 – 19. 2. 1917

C11 Ružička Štef. 1876 – 27. 2. 1917

C12 Valentin Mart. 1896 – 10. 4. 1917

C13 Ribár Valent 1894 – 4. 5. 1917

C14 Lukovský Stef. 1894 – 23. 5. 1917

C15 Komárek Tom. 1897 – 24. 6. 1917

C16 Mikuš Pavel 1899 – 7. 8. 1917

C17 Stribrnský Štef. 1896 – 18. 8. 1917

C18 Hrica Vojtěch 1875 – 19. 8. 1917

C19 Hubka Jan 1893 – 4. 9. 1917

C20 Mackovič Jan 1891 – 1. 10. 1917

C21 Valovič Frant. 1896 – 29. 10. 1917

C22 Slezák Matěj 1892 – 1. 11. 1917

 

D1 Sloboda Frant 1896 – 1917

D2 Havran Fabiš 1885 – 10. 4. 1918

D3 Hlavenka Mich 1873 – 25. 4. 1918

D4 Spusta Valent 1898 – 15. 6. 1918

D5 Havran Peter 1891 – 24. 6. 1918

D6 Ščasný Kašp. 1890 – 1918

D7 Vlček Tomaš 1882 – 3. 10. 1918

D8 Tomašek Mich 1878 – 1. 11. 1918

D9 Matlovič Jan 1893 – 1. 11. 1918

D10 Lazar Vendel 1870 – 4. 11. 1918

D11 Križan Štef. 1890 – 5. 11. 1918

D12 Štefek Mart. 1887 – 8. 11. 1918

D13 Štefanovič Joz. 1896 – 28. 11. 1918

D14 Ribar Jakub 1892 – 29. 11. 1918

D15 Mifkovič Tom. 1880 – 2. 12. 1918

D16 Ribár Vendel 1889 – 23. 12. 1918

D17 Matlovič Rud. 1898 – 4. 3. 1919

D18 Ščasný Jan 1870 – 4. 3. 1919

D19 Beleš Mich. 1885 – 20. 8. 1919

D20 Braunecker Bed. 1892 – 30. 11. 1919

D21 Ribár Valent 1882 – 4. 5. 1920

D22 Vlček Macej 1890 – 4. 4. 1923