Pomník padlých, Závod

  Pomník padlých bol v Závode postavený pri kostole sv. Michala Archanjela. Posvätil ho nitriansky biskup Karol Kmeťko 23. októbra 1921. Dominantou pomníka je Pieta pod krížom. Na chrbte pomníka je vyrytý zakladateľský nápis. Pod sochou Piety ja okrem letopočtov vojny aj majuskulný nápis NA PAMIATKU NAŠIM / PADLÝM BOJOVNÍKOM. Na telese pomníka je pamätná tabuľa s menoslovom padlých vojakov obce v 1. svetovej vojne. Zozadu je vytesaný nápis Založeno / nákladom občanov / V ZÁVODE / L. P. 1921. V roku 1954 bola na pomník pridaná dvojdielna tabuľka s menami 4 vojakov z obce, ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

 

VENDELÍN ŠIŠOLÁK

*1877 +1915.

MARTIN ŽÁK

*1883 +1916.

ŠTEFAN HASÁK

*1885 +1914.

MARTIN VRABLEC

*1874 +1915.

MICHAL PUŠKAČ

*1875 +1915.

JOZEF MAJZUN

*1879 +1915.

JOZEF KOPJÁR

*1880 +1917.

JÁN BENKOVIČ

*1881 +1917.

MICHAL KNOTEK
*1882 +1915.

MARTIN ŠIŠOLÁK

*1883 +1914.

FRANTIŠEK BERNADIČ

*1884 +1914.

FLORIAN JURKOVIČ

*1886 +1914.

ŠTEFAN GAJDA

*1886 +1918.

FLORIAN ŠURINA
*1887 +1914.

JÁN SMRTIČ

*1887 +1914.

JÁN TRAJLINEK

*1889 +1915.

JOZEF VRABLEC

*1889 +1915.

FERDINAND HUTTYA

*1891 +1915.

FRANTIŠEK HUTTYA

*1896 +1915.

MICHAL PREVAJ

*1892 +1916.

JÁN PREVAJ

*1895 +1915.

ŠTEFAN KNOTEK

*1891 +1914.

JOZEF KNOTEK

*1894 +1915.

ŠTEFAN MILAC

*1890 +1915.

JOZEF MILAC

*1892 +1916.

MARTIN DRAHOŠ
*1889 +1915.

JÁN ŠIŠOLÁK

*1890 +1918.

IGNÁC BENKOVIČ

*1890 +1914.

ŠTEFAN PROCHÁSKA

*1890 +1917.

PAVEL HORVÁTH

*1891 +1916.

JOZEF MAJZUN
*1891 +1915.

FLORIAN HURBANEK

*1891 +1915.

MARTIN DRAHOŠ

*1891 +1918.

VENDELÍN GAJDA

*1892 +1915.

VENDELÍN STANEK

*1892 +1915.

JÁN ŠTETINA

*1893 +1915.

JOZEF STUDENIČ

*1893 +1915.

JÁN ŠIŠOLÁK

*1894 +1915.

VENDELÍN PAVELKA

*1894 +1915.

ŠTEFAN ŠIMKOVIČ

*1894 +1915.

ŠTEFAN KOPJÁR

*1895 +1918.

PAVEL BENKOVIČ

*1895 +1918.

PAVEL CHOVANEC
*1895 +1916.

MICHAL VILÉM

*1895 +1916.

JOZEF PREVAJ

*1896 +1916.

JÁN ŠKAPIK

*1896 +1918.

ŠTEFAN DRAHOŠ

*1896 +1915.

PAVEL ŽÁK
*1897 +1918.

VENDELÍN VIDA

*1897 +1915.

ŠTEFAN STANEK

*1898 +1917.

MICHAL STUDENIČ

*1898 +1916.

 

Peter Vrablec: História obce Závod 1450 – 2000, Senica 2000, str. 44