Pomník padlých, Suchohrad

Keď v máji 1927 bola podaná oficiálna žiadosť občanov Suchohradu o postavenie pomníka padlých, veľmi tomu oponovali miestni legionári a členovia Sokola. Zastupiteľstvo obce ale nakoniec jednohlasne s pomníkom súhlasilo. Pomník padlých postavili ešte v tom roku na námestí pred novou školou na miesto, kde dovtedy stála zvonička. Pomník padlých v tvare obelisku postavil Dvořák z Bŕeclavi. Mená padlých vojakov sú vytesané priamo do troch strán obelisku. Nad obeliskom bola biela soška pravdepodobne z mramoru, o ktorej sa dnes nevie nič bližšie. Pri pomníku zasadili pri oslavách v ďalšom roku dve lipy, ktoré ho po čase prerástli a hodne zatienili. V roku 2011 pomník preto pri revitalizácii námestia o kúsok premiestnili, pričom zmenil i svoju orientáciu.

Po druhej svetovej vojne boli na pomník dotesané i mená obyvateľov obce, ktorí zahynuli ako slovenskí vojaci na východnom fronte (Beleš Š., Voltemár J.) a počas prechodu frontu v obci. V zozname chýba dieťa, ktoré zahynulo spolu so svojím otcom J. Havlíkom.

 

                    nar.       padol
Lim Ignác, 1882           27/VIII. 1914.
Sobolič Ján 1882          24/XI. 1914.
Vrablec Štefan 1888     27/VIII. 1914.
Edelstein Ernest 1882  21/XII. 1914.
Strna Ján, 1883           9/IX. 1914.
Pajpach Ján, 1889       11/XI. 1914.
Benka Štefan, 1895     15/VIII. 1915.
Surovič Martin, 1886    21/III. 1915.
Morávek Florian, 1881  30/VIII. 1915.
Martinec Julius, 1889   5/III. 1915.
Orth Josef, 1888          20/IV. 1915.
Sládek Ernst, 1890      10/VII. 1916.

 

 Procházka Ján,
1895 16/X. 1915.
Hausbrunár Ján,
1888 13/V. 1915.
Jurkovič Anton,
1873 2/II. 1915.
Drobný Ján,
1893 18/VII. 1915.
Krajčír Pavel,
1887 15/III. 1915.
Grujbár August,
1896 20/II. 1916.
Danihel Matej,
1885 28/IX. 1916.
Krajčír Michal,
1890 10/IX. 1916.
Körmendy Michal,
1896 10/IX. 1916.
Hooz Leopold,
1896 27/X. 1916.


1941 – 1945
Béleš Štefan
1920 11/VIII. 1942.
Voltemár Jozef
1919 10/IX. 1943.
Havlik Ján
1915 9/IV. 1945.
Támer Cyprian
1907 – 1945.
trna Jozef
1900 – 1945.
Podstupka Jozef
1868 – 1945.

Šlosar Michal,
1894 3/VIII. 1916.
Chrupka Pavel,
1887 15/VIII. 1916.
Lorencovič Peter,
1877 26/III. 1917.
Šteffek Ján,
1893 23/VI. 1917.
Pláteník Ján,
1898 24/V. 1917.
Palka Josej.
1896 20/VIII. 1917.
Beleš František,
1886 25/X. 1917.
Surovič Michal,
1893 3/III. 1917.
Petráš Michal,
1895 30/IX. 1918.
Lenča Štefan,
1893 24/I. 1915.

 

František Višváder, Antónia Nerádová: Pomník padlých, in: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 1911, str. 196, 197