Pomník padlých, Jakubov

Na bojiská 1. svetovej vojny z Jakubova narukovalo 137 mužov. 36 z nich sa už nikdy nevrátilo. Ich mená sú na pomníku padlých pred kostolom.

Pomník lemuje majuskulný kruhopis POSTAVILI OBČANIA NA PAMIATKU NAŠICH DRAHÝCH PADLÝCH VO SVETOVEJ VOJNE. Mená vojakov boli na pamätných tabuliach doplnené o fotomedailóny, ktoré sa do dnešných čias už nezachovali. V roku 1946 bola na pomník pridaná pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z obce v 2. svetovej vojne.

nasledovné relevantné údaje o pomníku padlých publikoval J. Šimek. O stavbe pamätníka sa v obci uvažovalo už od roku 1925, ale pre nedostatok finančných prostriedkov sa zámer odkladal. V roku 1934 bol ustanovený výbor pre postavenie pomníka padlých. Jeho členmi boli Martin Knotek (predseda), Emil Horváth (tajomník), Ján Vrablic, Ján Ferenčák a Michal Hajzl. Definitívne sa ujasnilo miesto pre pomník, do ohrady pred kostolom. Základy, schody a ohradu pomníka realizovala firma staviteľa Ladislava Slezáka z Malaciek, súsošie anjela so zomierajúcim vojakom (aj teleso pomníka ?) zhotovil kamenár Vladimír Bednarík z Malaciek.

V čase svojho vzniku stál pomník 17 850 korún. V lete roku 2014 bol rekonštruovaný za 5000 €, z toho obec zaplatila 1000 a zvyšnú časť daroval starosta obce Peter Gajdár.

 

BUKOVSKÝ ŠT.

1890-1914.

CALBA JÁN

1894-1918.

HAVLÍK JÁN

1881-1917.

HOMOLA JAKUB

1883-1916.

CHMELA ALOJZ

1897-1916.

CHMELA JÁN

1894-1915.

JURKÁČEK JOZ.

1887-1917.

JURKÁČEK ALOJZ

1893-1915.

JURKÁČEK ANTON

1896-1918.

KLÍMA JÁN

1892-1918.

KOVANIČ JAKUB

1874-1916.

LOPOŠ JOZEF

1882-1916.

MORAVČÍK JÁN

1894-1915.

MRAVÍK JAKUB

1898-1918.

ČERMÁK JOZEF

1891-1915.

MARTINEC JOZ.

1896-1916.

MRAVÍK JÁN

1892-1915.

MORAVČÍK ŠT.

1881-1915.

MALINOVSKÝ MAR.

1877-1915.

MORAVČÍK JOZ.

1881-1914.

POLÁK JOZEF

1888-1915.

POLÁK JOZEF

1894-1915.

SLEZÁK FRANT.

1890-1915.

SLEZÁK POBGR.

1892-1914.

SNOPEK JÁN

1885-1914.

ŠTEPÁN JOZEF

1879-1914.

ŠIMEK JOZEF

1894-1917.

ŠKVOREC ŠTEF.

1891-1918.

TAMER MARTIN

1874-1915.

TAMER FRANT.

1896-1916.

VÍCEN FERD.

1897-1916.

ORTH JOZEF

1872-1916.

ŠARKŐZY MAT.

1878-1915.

ŠARKŐZY JOZ.

1893-1916.

TAMER JÁN

1892-1916.

UHEREK ŠTEF.

1893-1915.

 

Ján Šimek: Jakubov od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 241;

* ??: Pomník padlých pri kostole, Jakubovské zvesti 2/2014, str. 2;

** ??: Rekonštruovaný pomník padlých, Jakubovské zvesti 3/2014, str. 2