Pomník padlých, Borinka

V prednej časti cintorína v obci je v kovanej ohrádke osadený pomník padlým v 1. svetovej vojne, ktorého autorom je kamenár Dvořák z Břeclavi. Na podstavci je jeho signatúra v tvare DVOŘÁK, BŘECLAVA. V literatúre sme nenašli dátum jeho vzniku. Pomník má tvar goticky zalomeného pylóna so sakrálnymi atribútmi, predovšetkým so sochou Nepoškvrneného srdca Panny Márie z pieskovca. Na bočných stranách pylóna sú zoznamy padlých a nezvestných, na podstavcovej časti je trojstĺpcový menoslov donorov pomníka. Pomník je z granitu, vytesané nápisy a menoslovy vojakov sú preto obtiažne čitateľné. Pri ich prepise sme si pomohli zo zdrojov (Bc. Samuel "koba" Jablonka: Borinka - Pomník obětem 1. světové války, in: vets.cz; Peter Brezina, Róbert Svíba a kol: Prvá svetová vojna a Záhorie - Pamätníky obetiam v regióne, Skalica 2019, str. 32).

POČAS SVETOVEJ VÁLKY
SPADLY HRDINOVIA

FRANT. BREZOVSKY +2.6.1915
JAN BORDAČ +3.7.1916
JAN GRONES +18.9.1916
FRANT. JANDA 11.12.1918
LUDEVÍT KAJZER +22.9.1914
FRANT. KAROVIČ +20.8.1917
LUDEVÍT KOVAČIČ +19.7.1915
LUDEVÍT MISLOVIČ +7.10.1917
ŠTEFAN MURÁNI +21.5.1915
MARTIN RUŽIČKA +20.10.1917
JAN ŠENK +19.11.1915
JAN ŠENK +10.5.1917
LUDEVÍT ŠENK +24.11.1918
RUDOLF ŠENK +23.9.1914
EMRICH ŠTEFLOVIČ +5.9.1917
JAN ŠTEFLOVIČ +6.8.1917
ONDREJ SLEZAK +4.4.1917
ŠTEFAN SLEZAK +3.8.1916
ŠTEFAN VALENT +28.8.1915

NA PAMÁTKU PADLÝCH
A NEZVESTNÝCH VOJINU
OD SVETOVEJ VÁLKY
1914 - 1918
SV. PANO MARIA
ORODUJ ZA NE

NEZVESTNÝ OD VÁLKY
SVETOVEJ SÚ

ANTONÍN LEŠTANSKY
JAN KOVAČIČ
FERD. MIHALOVIČ
ALBERT MISLOVIČ
JAN RUŽIČKA
LADISLAV PÍR
JAN ŠENK ml.
AUGUSTÍN SIMETH
RUDOLF VATZEK učitel

 

.
.
.
.
.
MIKULÁŠ KOVAČIČ
MARTIN NESPALA
JOZEF ŠTEFLOVIČ
FRANT. KOVAČIČ
MARTIN JANOŠ
DOBRODINCOVIA TOHOTO
POSVÁTNEHO POMNÍKA SÚ
.
VENDELÍN PÍR
LADISLAV LEDNIK
FRANT. KUBRICKY
MATUŠ VALENT
ŠTEFAN DVORAN
TEOFIL LEDNIK
353 SBOR V BEANBURG PA
.
.
.
.
.
KATERINA ONDREAS
ERNEST MAJTAN
MICHAL PÍR
FRANT. JANOŠ
FRANT. JANOŠ