Panne Márii za ochranu počas 2. svetovej vojny, Malacky

Malackí farníci sa po skončení 2. svetovej vojny rozhodli postaviť pamätník, ktorý venovali Panne Márii z vďačnosti za ochranu pred útrapami vojny. Pamätník na vrchole pylónu zdobí socha Panny Márie Víťaznej. Nižšie ho obopína majuskulný nápis Z VĎAČNOSTI PANNE MÁRII ZA OCHRANU. V dolnej časti pylónu je na rozšírenom kubuse reliéf tváre zomierajúceho vojaka. Pamätník postavili v príkostolnom parku okolo roku 1947.