Padlým hrdinom a obetiam 2. svetovej vojny, Plavecký Mikuláš

Pamätné tabule pripomínajúce 2. svetovú vojnu sú umiestnené spolu na budove obecného úradu. Je tam pamätná tabuľa oslobodenia obce Červenou armádou, pamätná tabuľa pripomínajúca pochod zajatcov obce a dvojica pamätných tabúľ s menným zoznamom obetí**.

Počet obetí 2. svetovej vojny z obce Plavecký Mikuláš je rozsiahly, na Záhorí ojedinelý. V bojoch počas SNP a na Dukle, v koncentračných táboroch a predovšetkým pri prechode fronty cez obec zahynulo 40 občanov. Ich zoznam je uvedený na dvoch pamätných tabuliach**.

Dôvod, prečo bol pri oslobodzovaní obce tak veľký počet civilných obetí, uvádza internetová stránka obce. Dňa 2. apríla 1945 sa skupina vojakov Červenej armády podporovaná partizánmi pokúsila útokom z Malých Karpát oslobodiť obec. Nemci utrpeli straty na životoch vrátane vysokého dôstojníka (majora), ale vrátili sa do obce a následne zastrelili niekoľkých obyvateľov (Viktor Pilárik, František Zahradník, Albert Okruhlica, Helenka Báchorová, Štefan Olšovský, Ján Roman, Gabriel Vrablic, Mikuláš Kiripolský, Viktor Čech, Florián Mrkva, Terézia Mrkvová, Rozália Báchorová, Jozef Dobiš). Nemci neskôr zhromaždili skupinu 280 mužov z obce, ktorých potom viedli v transporte zajatých až do rakúskej obce Spital am Pass. Počas pochodu zajatcov zahynuli Vavrinec Kovár, Gašpar Zahradník, Martin Vlk. Niektorí občania zahynuli pri odstraňovaní nastražených výbušnín, ktoré v obci zanechali ustupujúci nemeckí vojaci (Vendelín Glajšek, Jozef Kákoní, Augustín Zahradník, Cyprián Malec, Ambróz Kočíšek, Vladimír Hološka, Jozef Dobiš, Ľubomír Lenc).

  

V SNP PADLI:
PARTIZÁN KPT. JAROSLAV RAK Z OBCE

ZADNÍ TŘEBOŇ ZOMREL 14. 11. 1944 V BOJI

S NEMECKÝM VOJSKOM V OBCI PLAVECKÝ

MIKULÁŠ

NA DUKLE:

NPR. IN MEM. FRANTIŠEK HOLLÝ 23 R.

DES. IMRICH JERÁBEK 23 R.

VOJ. MIKULÁŠ KOVÁR 22 R.

NA NEZNÁMOM MIESTE:

VOJ. PAVOL DOBROVODSKÝ 21 R.

PARTZÁN FRANTIŠEK LOVÍŠEK 17 R.

VOJ. JÁN PETRÁŠ 23 R.

V KONCENTRAČNÝCH TÁBOROCH

ZOMRELI:

HENRICH FELDBAUER 61 R.

ERNESTÍNA FELDBAUEROVÁ 56 R.

MAXMILIAN FRANKL 31 R.

HELENA FRANKLOVÁ 26 R.

IRMA GRÜNMANDLOVÁ 60 R.

FLORIAN MRKVA 40 R.

JOZEF WEISS 51 R.

ELZA WEISSOVÁ 18 R.

IGNÁC WILNER 67 R.

MAXMILIAN WILNER 56 R.

PRI OSLOBODENÍ OBCE

ZAHYNULI:

HELENA BÁCHOROVÁ 14 R.

ROZÁLIA BÁCHOROVÁ 78 R.

VIKTOR ČECH 41 R.

JOZEF DOBIŠ 39 R.

VENDELÍN GLAJŠEK 62 R.

VLADIMÍR HOLOŠKA 16 R.

JOZEF KÁKONY 43 R.

MIKULÁŠ KIRIPOLSKÝ 43 R.

AMBRÓZ KOČÍŠEK 16 R.

VAVRINEC KOVÁR 56 R.

ĽUBOMÍR LENC 12 R.

CYPRIÁN MALEC 18 R.

FLORIAN MRKVA 31 R.

TERÉZIA MRKVOVÁ 79 R.

ALBERT OKRUHLICA 18 R.

ŠTEFAN OLŠOVSKÝ 48 R.

VIKTOR PILÁRIK 45 R.

JÁN ROMAN 65 R.

MARTIN VLK 50 R.

GABRIEL VRABLIC 25 R.

AUGUSTÍN ZÁHRADNÍK 18 R.

FRANTIŠEK ZÁHRADNÍK 49 R.

GAŠPAR ZÁHRADNÍK 72 R

 

Partizán Jaroslav Rak bol smrteľne zranený po prestrelke medzi partizánmi a nemeckou jednotkou v chotári obce v lese zvanom Smolárov háj 14. novembra 1944. Pochádzal z Topoľčian, pochovali ho na cintoríne v Plaveckom Mikuláši (Ján Dubovský: Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 93).

Jozef Dobiš sa narodil v obci Diviaky n. Nitricou 2. augusta 1905. V Plaveckom Mikuláši slúžil ako vrchný strážmajster SNB (Pamätnica v boji padlých, popravených, umučených a pri výkone služby usmrtených príslušníkov sboru NB, zost. Ján Dohňanský a kol., Bratislava 1946, str. 107).

Občania, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní obce boli z väčšiny pochovaní na cintoríne do spoločného hrobu. Na náhrobku* je uvedených 16 obetí, zväčša s fotomedailónom. V októbri 2013 bol náhrobok renovovaný senickou kamenárskou firmou. Pomník získal nový podstavec a krížik a nové nápisové tabule zo žuly. Obnova stála 3750 euro, z ktorých 750 uhradila obec a zvyšné prostriedky poskytlo Ministerstvo vnútra SR podľa zákona starostlivosti o vojnové hroby.

 

ŠTEFÁN OLŠOVSKÝ

1897 – 1945

MIKULÁŠ KIRIPOLSKÝ
1902 – 1945

GABRIEL VRABLIC

1920 – 1945

ROZÁLIA BÁCHOROVÁ

1867 – 1945

VIKTOR PILÁRIK

1900 – 1945

ALBERT OKRUHLICA
1927 – 1945

JÁN ROMAN

1910 – 1945

VIKTOR ČECH

1904 – 1945

AUGUSTIN ZAHRADNIK

1927 – 1945

CIPRIAN MALEC
1927 – 1945

AMBRÓZ KOČÍŠEK

1929 – 1945

VLADIMÍR HOLOŠKA

1929 – 1945

VENDELIN GLAJŠEK

1883 – 1945

GAŠPAR ZAHRADNIK
1873 – 1945

JOZEF KÁKONÍ

1902 - 1945

FRANTIŠEK ZAHRADNIK

1896 – 1945

 

TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVAJÚ

TRAGICKY ZAHYNULÝ OBČANIA PLAV. SV. MIKULÁŠU,

KTORÍ PADLI ZA FRONTY VOJNOVĆH UDALOSTÍ V R. 1945.

ODPOČÍVAJTE V POKOJI!

 

Helenka Bachorová má vlastný náhrobník.

Tu sladko spí naša dcérka

HELENKA

BACHOROVÁ

* 1. XII. 1931 + 4. IV. 1945

V svojom mladom veku

zahynula trgickou smrťou

pri prechode fronty.

Na pamiatku nechala

postaviť matka.

 

 

Použitá literatúra: www.plaveckymikulas.sk

Pozn.: Rozdiely v transkripcii mien (väčšinou sa jedná o dĺžne) vyplývajú z toho, že autor dodržal ich verný prepis podľa použitých zdrojov: internetová stránka obce, pamätné tabule, náhrobníky, kde boli často uvedené s týmito rozdielmi.