Padlým antifašistom, Malacky

Pamätná tabuľa padlým bojovníkom proti fašizmu je dnes umiestnená na drobnom podstavci pred pamätníkom SNP. Pamätník SNP vznikol v roku 1970 a je možné, že už od počiatku bola jeho súčasťou aj táto pamätná tabuľa. Sprvoti bola zavesená priamo na pamätníku pod letopočtami. Niekedy po roku 1989 ju umiestnili samostatne. Zlátenie vyrytého nápisu s menoslovom padlých bojovníkov však už zaniklo a tak je nápis obtiažne čitateľný.

PADLÍ V BOJI PROTI FAŠIZMU

DOBROVODSKÝ LADISLAV 1929-1945
ELIÁŠ BŘETISLAV            1911-1945
FABŠO JOZEF                 1921-1945
GAJDÁR JOZEF               1921-1945
JANEČEK LADISLAV          1922-1944
KORDOŠ ANTON              1922-1945
LÍM JÁN                         1911-1945

MAŠEK ANTON            1922-1945
NEMEC FRANTIŠEK       1921-1945
OSUSKÝ ŠTEFAN         1913-1944
REISNAUER FRANTIŠEK 1921-1946
RODÁK VOJTECH        1916-1945
ŠARLUŠKA JÁN           1922-1944
WEISS PAVOL            1919-1943