Otmar Widhalm Maliarik, Otmar Doležal, Veľké Leváre

Rodák z Myjavy Ján Maliarik (1869-1946) nastúpil v roku 1901 na evanjelickú faru do Veľkých Levár. Najčastejšie písomne ale niekedy aj osobne sa snažil oslovovať najdôležitejších politikov sveta, aby zabránil obom svetovým vojnám. Svoje utopické predstavy o zjednotenom svete zverejnil v desiatkach spisov. Jeho filozofické dielo oslovilo moravského obchodníka Otmara Widhalma, ktorý mu jeho práce vydával. Stal sa dokonca Maliarikovim adoptívnym synom a používal jeho priezvisko. Štafetu O. Widhalma Maliarika prevzal jeho syn Otmar Doležal, ktorý založil Společnost Jána Maliarika (www.maliarik.cz) a zaslúžil sa značnou mierou o oživenie významu na Slovensku opomínanej osobnosti Jána Maliarika. Maliarik zomrel v nemocnici v Brne. V Brne bol i spopolnený, urnu uložili na hrob jeho matky na evanjelický cintorín vo Veľkých Levároch. Náhrobky Maliarika a jeho matky dal zhotoviť Otmar Widhalm.

Společnost Jána Maliarika a evanjelická cirkev a. v. vo Veľkých Levároch pripravili k 140. výročiu narodenia kňaza slávnosť a zároveň i pietny obrad pre nedávno zosnulého O. Doležala. V priestore hrobového miesta Jána Maliarika bola 14. júna 2009 odhalená pamätná tabuľa podporovateľom jeho diela. Na pamätnej tabuli sú mená jeho adoptívneho syna Otmara Widhalma Maliarika (1894-1984) a Otmara Doležala (1920-2008). Pamätná tabuľa sa stala zároveň náhrobkom Otmara Doležala, ktorého urnu tam pri tej príležitosti pietne uložili. Náhrobné dosky J. Maliarika a jeho matky boli pred slávnostným obradom zrenovované.

 

Použitý zdroj: ??: Slavnostní setkání v neděli 14. 6. ve Veľkých Levároch, in: www.maliarik.cz