Osloboditeľom, Borinka

V zadnej časti cintorína v Borinke je pomník s pamätnou tabuľou, venovaný osloboditeľom obce v 2. svetovej vojne. Odhalili ho v roku 1965 pri dvadsiatom výročí oslobodenia (na mieste hrobu sovietskych vojakov?). Ján Dubovský publikoval, že v Borinke bol pochovaný poručík Vladimír A. Dimitrov (Proti fašizmu, Bratislava 1986, str. 160).

PAMÄTNÍK

NA POČESŤ 20. VÝROČIA

VENOVANÝ OSLOBODITEĽOM
NAŠEJ OBCE
1945 – 1965