Obetiam 2. svetovej vojny, Veľké Leváre

Počas 2. svetovej vojny zahynulo 18 občanov Veľkých Levár, z nich 4 zahynuli pri oslobodzovaní obce. Na pamätnej tabuli, ktorú v roku 1949 umiestnili na pomník padlých, je mien 15. Chýbajú mená Gustáv Müller, Ján Baláž, Konštantín Baláž.

 

PADLÝ V ROKOCH 1939-1945

GREGOR JÁN
MICHÁLEKJÁN
KUNÍK MARTIN
LUKÁČEK JOZEF
MÜLLER VIKTOR
BALÁŽ JOZEF
DÚNAR MICHAL
KUDIA JOZEF
MÜLLER JÁN
BALÁŽ MIKULAŠ
BLAŽEK JOZEF
HOLEK FRANTIŠEK
ZELENKA JOZEF
DÚŠKA JÁN
HÓZ JÁN

 

Milan Hromník: Veľké Leváre, 1997, str. 54